image1 image2 image3 image4 image5 image1 image1

Amiért érdemes az ügyvédi irodánkat választani:

  • kiszámítható és előre tervezhető ügymenet,

  • teljeskörü és mindenre kiterjedő tájékoztatás,

  • folyamatos kapcsolattartás, soron kívüli konzultációk,

  • képviseljük Önt az eljárás során, így nem egyedül védekezik a   felkészült hatóságokkal szemben,

  • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a védekezését, szakértők segítségével,

Gyors, hatékony jogi megoldások 1937 óta! Képviselet felsőfokon!


Követelések behajtása

Vállaljuk vállalkozások, magán és jogi személyek, társasházak számára ügyszám és összeghatár nélkül kintlévőségek szakszerű kezelését.

Követeléskezelési ajánlatunk:
•    Követelések behajtása
•    Felszólító levél
•    FMH
•    Nem, vagy késedelmesen fizető ügyfelek kezelése
•    Követelések behajtásával kapcsolatos tanácsadás és peres képviselet
•    Jogi képviselet és tanácsadás
•    Közreműködés a végrehajtásban, felszámolásban

Komplex szolgáltatást nyújtunk az adós minősítésétől a felszólító levélen keresztül az FMH-ig, vagy a békés megegyezésig.   
Vegye igénybe prevenciós szolgáltatásunkat és kössön üzletet biztonsággal.

Fizetési meghagyás

A fizetési meghagyásos eljárás (FMH) pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló egyszerűsített nem peres eljárás, amely a közjegyzők hatáskörébe tartozik.

Célja, hogy az Ön jogos követelése végrehajthatóvá váljon és a pénzéhez hozzájusson!

Fizetési meghagyás útján kizárólag összegszerűen meghatározott pénzkövetelés érvényesíthető, amennyiben:

•    a pénzkövetelés lejárt,
•    kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete (idézési címe),
•    a pénzkövetelés polgári jogviszonyból ered.
•    kivételesen munkaviszonyból származó pénzkövetelés iránti igény is érvényesíthető fizetési meghagyás útján, azonban csak abban az esetben, ha az ügy tárgya nem a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségének a munkavállaló által történt vétkes
megszegése miatt, illetve fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény.

Kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető az olyan lejárt pénzkövetelés, amelynek összege az 1 millió forintot nem haladja meg.

Milyen előnyei vannak?

A fizetési meghagyás egy gyors, és peren kívüli eljárás.    
Az eljárás megindításakor nincs szükség a követelés jogosságának bizonyítására, sőt, a kérelemhez nem szükséges csatolni semmit!
A bizonyításra majd csak akkor kerül sor, ha az adós esetleg ellentmond a kérelemnek, és az eljárás majd perré alakulna.
Ha az adós nem mond ellent, nem válaszol, többször nem veszi át a postát és a kézbesítési vélelme alapján letelik az ellentmondási határidő, a fizetési meghagyás egyszer csak jogerőssé válik, azonnal végrehajtható lesz (mint egy jogerős ítélet).

Mi az eljárás menete?

1.    Időpont egyeztetés  (Kapcsolat)
2.    Ingyenes személyes konzultáció budapesti irodánkban.
3.    Felszólító levél küldése, ha eredménytelen, vagy idejét múlt
4.    Fizetési meghagyásos kérelem benyújtása  
5.    a közjegyző 3 munkanapon belül kibocsájtja a kérelmet
6.    Kérelem elküldése a kötelezett felé

Amennyiben a kötelezett részéről nem érkezik ez ellen ellentmondás, elindul a végrehajtás és Ön hozzájut pénzéhez.
Ha a kötelezett vitatja a kérelmet, az ügy perré alakul, és a bíróságon folytatódik.

Mennyibe kerül az eljárás?

A fizetési meghagyásos eljárásért eljárási díjat és ügyvédi munkadíjat kell fizetni.
Az eljárási díj alapja a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke (díjalap). Az eljárási díj mértéke az alapeljárásban 3%, de legalább 5000 forint és legfeljebb pedig 300 000 forint. Az alapeljárásban a díj mértéke nem lehet kevesebb annyiszor 1000 forintnál, mint ahány fél van.
Az eljárási díjat a jogosult az eljárás megindításakor köteles megfizetni az ügyvédi munkadíjjal együtt. Az ügyvédi munkadíj az eljárási mértékéhez igazodik. Ha a kötelezett nem teljesít önként a végrehajtás elrendeléséért díjat kell fizetni, melynek mértéke a díjalap 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 150 000 forint. Az FMH és a végrehajtási díjat a végrehajtást kérő előlegezi meg és az adós viseli.

Milyen iratokat kell vinnem?

A követelés alapjául szolgáló minden iratot  hozzon magával . Hozza el személyi azonosító okmányait,  jogi személy esetén fentieken túl  aláírási címpéldányt, vagy aláírás-mintáját is hozza magával.

Mennyi az eljárás időtartalma?

A közjegyző a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított három munkanapon belül bocsátja ki. A fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a közjegyzőnél ellentmondással élhet.
Tapasztalatunk szerint  három hét alatt jogerős fizetési meghagyás lehet az Ön kezében, ha a kötelezett átveszi a fizetési meghagyást.  Ha a kötelezett az átvételt megtagadta, úgy a postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a címzett az iratot nem vette át ("nem kereste"), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

Hogyan hajtható végre a jogerős fizetési meghagyás?

A végrehajtási kérelmet, valamint a biztosítási intézkedés iránti kérelmet az erre rendszeresített űrlapon, elektronikus úton kell benyújtani. A végrehajtás elrendeléséért díjat kell fizetni. A végrehajtást az adós bankszámlájára vezetett inkasszóval foganatosítják, de az adós bármely vagyonára is ki lehet terjeszteni. Segítünk ennek benyújtásában!

 

 

Személyes ügyvédi konzultációért kattintson ide!