image1 image2 image3 image4 image5 image1 image1

Amiért érdemes az ügyvédi irodánkat választani:

  • kiszámítható és előre tervezhető ügymenet,

  • teljeskörü és mindenre kiterjedő tájékoztatás,

  • folyamatos kapcsolattartás, soron kívüli konzultációk,

  • képviseljük Önt az eljárás során, így nem egyedül védekezik a   felkészült hatóságokkal szemben,

  • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a védekezését, szakértők segítségével,

Gyors, hatékony jogi megoldások 1937 óta! Képviselet felsőfokon!


Végelszámolás

A végelszámolás a cég jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás. Végelszámolás lefolytatására  a társaság tagjainak elhatározása alapján kerülhet sor. A végelszámolás megindítását 15 napon belül az illetékes cégbíróságnak be kell jelenteni.

A VÉGELSZÁMOLÁS FELTÉTELEI

Végelszámolás lefolytatására akkor kerülhet sor, amennyiben a társaság nem fizetésképtelen. A végelszámolás a társasági tagjainak határozatával indul. A végelszámolás kezdő időpontjában a vezető tisztségviselő jogosultságait a végelszámoló veszi át. A végelszámolás megindításáról szóló határozatban a társasági tagjai végelszámolót jelölnek ki, aki elvégzi a végelszámolás során a törvényben előírt feladatokat.

A VÉGELSZÁMOLÁS LEFOLYTATÁSA

A végelszámolás kezdő időpontját követő 45 napon belül a korábbi vezető tisztségviselő záró beszámolót készít, tájékoztatja a végelszámolót a folyamatban lévő ügyekről, iratjegyzéket készít, munkaügyi tájékoztatást ad.

A végelszámolás során a végelszámoló feladata a végleszámolás megindítása tényének cégbírósági bejegyeztetése, amelyben a jogi képviselet kötelező.

A Cégbíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz. A végelszámolás megindításának tényét a Cégbíróság a Cégközlönyben közzéteszi. A közleményben a Cégbíróság felhívja a társaság hitelezőit, hogy követeléseiket a végelszámolónak jelentsék be. A hitelezői igénybejelentések és a korábbi ügyvezető által készít mérleg alapján a végelszámoló korrigált végelszámolási nyitó mérleget készít, amelyet a végelszámolás alatt álló társaság legfőbb szerve elé terjeszt. A végelszámolás alatt álló cég végelszámolója jogosult a szerződéseket felmondani, vagy azoktól egyes esetekben elállni.

A végelszámolás alatt a társaság tagjai bármikor elhatározhatják a végelszámolás megszüntetését és a társaság tevékenységének továbbfolytatását.

A VÉGELSZÁMOLÁS BEFEJEZÉSE

A végelszámolás befejezésének feltétele, hogy a cég ellen ne legyen folyamatban bírósági vagy hatósági eljárás. A végelszámolás befejezéseként a végelszámoló az adóbevallásokat, mérleget, vagyonfelosztási javaslatot, zárójelentést terjeszt a társaság tagjai elé elfogadásra. A végelszámolás befejeztével a cégnyilvántartásból kérelemmel töröltetni kell.