image1 image2 image3 image4 image5 image1 image1

Amiért érdemes az ügyvédi irodánkat választani:

  • kiszámítható és előre tervezhető ügymenet,

  • teljeskörü és mindenre kiterjedő tájékoztatás,

  • folyamatos kapcsolattartás, soron kívüli konzultációk,

  • képviseljük Önt az eljárás során, így nem egyedül védekezik a   felkészült hatóságokkal szemben,

  • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a védekezését, szakértők segítségével,

Gyors, hatékony jogi megoldások 1937 óta! Képviselet felsőfokon!


Törvényességi felügyelet

Számtalan esetben előfordul, hogy az üzleti partner, a tag, illetve a volt tag érdekeit sértő, törvénytelen állapot uralkodik egy cégnél. A törvényességi felügyeleti eljárás a cégbíróság által lefolytatott nemperes eljárás. Célja, hogy a cégnyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a cégbíróság intézkedéseivel kikényszerítse a cég törvényes működését. Ennek keretében a cégbíróság a törvényben meghatározott esetekben hivatalból jogosult a cégjegyzékadatnak a cégjegyzékbe való bejegyzésére, illetve törlésére.

A törvényességi felügyelet nem terjed ki a cég gazdálkodásának és döntéseinek gazdasági-célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára.

Tegye fel kérdését szakértőnek! A Dr. Székely Ügyvédi Iroda válaszol!

A törvényességi felügyeleti eljárásban a jogi képviselet nem kötelező. Az eljárás során csak okirati bizonyításnak, valamint az ügyben érintettek személyes meghallgatásának van helye.

Mikor van helye törvényességi felügyeleti eljárásnak?

Törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha

- a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést megelőzően már fennálló ok folytán törvénysértő,

- a cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést követően keletkezett ok miatt törvénysértő,

- a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a cégjegyzék nem tartalmazza azt, amit a cégre vonatkozó jogszabályok kötelezően előírnak,

- a cég a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat,

- törvény a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kötelezővé teszi.

Ki indíthat felügyeleti eljárást?

A törvényességi felügyeleti eljárás során a cégbíróság hivatalból vagy kérelemre jár el. A cégjegyzékben szereplő adatokra vonatkozóan törvényességi felügyeleti eljárást csak az indíthat, aki

- a cégbejegyzést (változásbejegyzést) elrendelő végzés hatályon kívül helyezése,

- a cégalapítás érvénytelenségének megállapítása,

- a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti per megindítására jogosult.

Kérelemre indul a törvényességi felügyeleti eljárás, ha annak lefolytatását

- az ügyész,

- jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése körében a cég tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság vagy közigazgatási szerv, a területileg illetékes gazdasági, illetve szakmai kamara, vagy

- az kéri, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik, és e jogi érdeket valószínűsíti.